Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปปช 01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช. - หน้าค่าย หมู่ที่ 8 ตำบลช้างแรก
   
 
   

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.- หน้าค่าย หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2562